ASTRONOMİ VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

Tanım

Evrende bulunan güneş sistemi, galaksiler, yıldız kümeleri, saman yolu gibi kütlelerin oluşumunu, hareketlerini, fiziksel durumunu, kimyasal bileşimini, diğer maddelerle ve ışınımla olan etkileşimlerini, zaman ve uzay içindeki evrimini inceleyecek mühendisleri yetiştirir.

Görevler

- Optik ve radyo teleskopuna yerleştirilen kamera, spektrometre, radyometre, fotometre, mikrometre ve diğer özel araçlarla, galaksilerin, yıldızların, yıldız sistemlerinin, güneşin, gezegenlerin, uyduların ve gökle ilgili diğer olguların, boyutlarını, kültürlerini, şekillerini, yapılarını, parlaklık ve hareketlerini gözetler, göreceli durumları hesaplar,

- Gezegenler ile ay ve güneşin dünyaya göre durumlarını gösteren zaman tablolarını matematiksel olarak hesaplar,

- Evren, yıldız sistemlerini, yıldızların yapısını ve gelişmesini, uzay ve zaman arasındaki ilişkileri, gök cisimlerinin hareketlerini teorik olarak inceler,

- Güneş ve yıldız sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri dürbünlü fotoğraf makinesi ile resimler, güneşteki patlamaları ve şiddetini saptar, astrografi aracılığı ile güneşteki lekeleri disk üzerine işaretler, lekelerin dönme eksenine göre enlem ve boylamını ölçer, lekeleri gruplandırır,

- Elde edilen veri veya gözlem sonuçlarını bilgisayara yükler, çıkan sonuçları belirli sürelerde uluslararası güneş verileri toplama merkezine gönderir. Bilimsel araştırmalarda kullanmak için fotoelektrik, fotometre ile yıldızların ışık değişimlerini inceler,

- Astronomik gözlemler sonucu, elde edilen bilgileri, kuramsal çalışmalar yardımıyla analiz eder. Kuramsal modelleri yeni gözlemlerle denetler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

- Normalin üstünde genel yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,

- Fizik ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,

- Görme organı sağlam, görüşü keskin,

- Dikkatini uzun süre belli bir noktada yoğunlaştırabilen ve çok küçük ayrıntıları algılayabilen,

- Doğa olaylarını derinlemesine incelemekten hoşlanan, meraklı ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşullar

Astronomlar gözlemevlerinde, gözlemci üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yaparlar. Gözlemevlerinde ortam sessiz ve düzenlidir. Astronomlar gece gözlem yapmak için nöbet tutmak durumunda kalabilirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

- Astronomi bölümü bulunan fakültelerde araştırma görevlisi olarak akademik kariyere başlayabilirler.

- Gözlemevlerinde astronom olarak görev alabilirler.

- Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerinin ve Hicri Takvimin hesaplanmasıyla ilgili biriminde astronom unvanıyla çalışabilirler.

- Meteoroloji, bilgisayar programlama, matematik ve fizik konularıyla ilgili alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörde çalışabilirler.

- Bu alanla ilgili eğitim görenlerin kendi alanlarında iş bulma olasılığı zayıftır.

Son yıllarda üniversitelerimizde çalışan Türk Astronomların sayısı 100 civarındadır. Ancak çoğu öğrenimleriyle ilgili iş bulamasalar da matematik, fizik ve bilgisayarla ilgili işlerde çalışabilmektedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.Lisans eğitiminde birinci yılda matematik ve fizik ağırlıklı temel dersler, sonraki yıllarda bilgisayar kullanım becerisini artırmayı hedefleyen dersler vardır.

- Öğrenciler eğitimin 1. yılında; Matematik, Fizik, Fizik Laboratuarı, Soyut Matematik, Analitik Geometri ve Genel Astronomi,

- 2. yılında; Genel Astronomi, Astronomi Tarihi, Küresel Astronomi, Teknik Elektrik, Astronomide Veri Analizi, Astronomide Sayısal Çözümleme, Adi Diferansiyel Denklemler, Kısmi Türevli Denklemler,

Basıc Programlama ve Temel Kimya,

- 3. Yılında; Gezegenler Sistemi, İstatistik, Astronomi, Astrofizik, Gök Mekaniği, Genel Programlama, Kuantum Fiziği ve Laboratuarı, Elektronik ve Laboratuarı,

- 4. yılında; Astrofizik, Radyo Astronomi, Yıldız Atmosferi, Güneş Fiziği, Gözlemsel Astronomi, Pratik Astronomi derslerini alırlar.

- Ay ve Güneş Tutulmaları, Yüksek Enerji Astrofiziği, Nümerik Analiz, Çift Yıldızlar, Kozmolojiye Giriş, Değişen Yıldızlar, Spektral Analiz Yöntemleri, Plazma Fiziği ve Galaksiler seçmeli derslerdir.

Meslekte İlerleme

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Astronomi bilimi dallarından (Genel Astronomi, Astrofizik, Uzay Bilimleri vb.) herhangi bir alanda uzmanlaşabilirler.

MESLEKLER

 - 
 • AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ

  Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme ile ilgili eğitim verecek öğretmenleri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • AKTÜERYA (AKTÜERYA BİLİMLERİ)

  Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve nüfus hareketleri konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan, tablolar hazırlayan ve raporlar oluşturarak kesin hesapları onaylayacak kişileri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • ANTROPOLOJİ

  Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla farklılıklarını araştıracak kişileri yetiştirir. > Okumak için Tıklayın
 • ARKEOLOJİ

  İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyacak kişileri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

  Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere beden eğitimi ile ilgili eğitim veren öğretmenleri yetiştirir. > Okumak için Tıklayın
 • BESLENME VE DİYETETİK

  İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, var olan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendirecek kişileri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

  Herhangi bir işi yapmak veya bir sorunu çözmek amacı ile bilgisayar donanım ve yazılımlarını tasarlayacak, gerçekleştirecek ve geliştirecek mühendisleri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ

  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim verebilecek öğretmenleri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • BİYOKİMYA

  Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapacak kişileri yetiştirir. Bu lisanstan mezun olanlara biyokimyager unvanı verilir.> Okumak için Tıklayın