GÜNCEL /// SAT

 • 1SAT 2020-2021 Test Tarihleri (Uluslararası)

SAT KURSU

Siz de SAT ‘ye profesyonel yöntemlerle hazırlanmak ve başarınızı garanti altına almak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

SAT her standart sınav gibi, soru tipleri önceden öngörülebilir bir sınavdır. Sınavın yapısına ne kadar hâkim olursanız, her soru türüne bir o kadar güvenle yaklaşırsınız, böylece alacağınız puanı en üst düzeye taşırsınız.

 • SAT NEDİR?

  SAT, Türkçesi “Akademik Yeterlik Sınavı” anlamına gelen, Scholastic Aptitude Test sözcüklerinin kısaltmasıdır, ancak genellikle sadece kısaltmasıyla bilinmektedir. SAT, yüksekokul ve üniversitenin öğrenci kabul etme kararını verirken kullandıkları bir giriş sınavıdır. Sınav, CollegeBoard tarafından yapılmaktadır. Çoktan seçmeli, cevapların kalemle kağıda işaretlendiği, yazılı olarak yapılan bir sınavdır. SAT'nin amacı, öğrencinin okuduğunu anlama, sayısal yetenek ve ifade netliği gibi kilit becerilerini değerlendirerek üniversiteye hazır olup olmadığını ölçmektir. 

 • SAT SINAVI
  FORMATI NASILDIR?

  SAT sınavı beş bölümden oluşmaktadır. Essay bölümü isteğe bağlı olmakla birlikte, diğer dört bölüm aşağıdaki gibidir:

  • Reading Test
  • Writing & Language Test
  • Math - No Calculator Test
  • Math – Calculator Test

  Tüm çoktan seçmeli sorularda dört cevap seçeneği vardır. Sorulara tahmini bir cevap vermek veya soru atlamak puan kırılmasına neden olmaz.

  Sorulara ayrılan süre ve soru sayısı aşağıdaki gibidir:

  Alan

  Bölüm

  Soru Sayısı

  Süre (Dakika)

  İngilizce

  Reading

  52

  65

  Writing and Language

  44

  35

  Matematik

  No Calculator

  20

  25

  Calculator

  38

  55

  Essay

  Essay (İsteğe bağlı)

  1

  50

   

  Bölüm 1: Reading Test

  Reading bölümü beş uzun okuma pasajından oluşur ve her pasajın ardından toplamda 52 soru olacak şekilde 10 veya 11 soru sorulur. Bu kısımdaki 52 sorunun tamamı çoktan seçmeli sorulardır. Bu okuma soruları içerik ve teknikle ilgili olarak sınava giren kişinin okuduğunu anlama becerisini ölçer. Sorular, pasajın ana fikri veya özel detayları, yazarın konuya yaklaşımı, yazarın kullandığı mantık ve teknik, yazarın eserde yapılan önermeleri desteklemek için kullandığı kanıtlar, tartışmanın sonuçları veya belirli kelimelerin anlamı gibi konulardan oluşur. Bazı pasajlar eşleştirilir: Aynı konuda yazılmış iki okuma pasajının bakış açılarını kıyaslayan iki veya üç soruya cevap vermeniz istenir.

  Reading Bölümü Pasaj Türleri

  Amerikan ve Dünya Edebiyatı

  10 sorulu 1 okuma pasajı

  Tarih/Sosyal Bilimler

  Her birine ait 10 ila 11 soru sorulan 2 pasaj veya tek bir pasaj ve bir eşleştirilmiş pasaj grubu

  Bilim

  Her birine ait 10 ila 11 soru sorulan 2 pasaj veya tek bir pasaj ve bir eşleştirilmiş pasaj grubu

  Bölüm 2: Writing & Language Test

  Writing & Language Bölümü, aşağıda belirtilen konu alanlarının her birinden olmak üzere dört tek pasajdan oluşur: Kariyer, Beşerî Bilimler, Tarih/Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri. Sınavın bu bölümünde 44 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.

  Sınavdaki bir veya iki okuma pasajı bilgilendirici / açıklayıcı metinlerden oluşup, bir veya ikisi tartışmaya açık metin ve biri ise anlatı metnidir.

  Sınavdaki bir veya iki okuma pasajına veri grafiği, tablo, çizelge, harita veya bir takım grafik kombinasyonları eşlik eder.

  44 sorudan 24'ü fikirlerin nasıl ifade edildiğiyle (yazarın verdiği mesajın kalitesini artırmak üzere) ve 20'si ise İngilizce dilinde yazılmış standart sözleşmelerle (dilbilgisi ve kullanımı) ilgilidir.

  Writing & Language Bölümü Pasaj Türleri

  Kariyer

  Bilgi teknolojisi ve sağlık gibi “ana iş kollarından” derlenmiş güncel konular

  Beşerî Bilimler

  İnsanlık kültürüne ilişkin edebiyat, sanat, tarih, müzik ve felsefe metinleri

  Tarih/Sosyal Bilimler

  Antropoloji, iletişim çalışmaları, ekonomi, eğitim, beşerî coğrafya, hukuk, dilbilim, siyaset bilimi, psikoloji ve sosyoloji gibi tarihsel konuların veya sosyal bilimler konularının tartışıldığı metinler

  Bilim

  Yerbilim, biyoloji, kimya ve fizik dahil olmak üzere doğa bilimlerindeki kavramları ve keşifleri irdeleyen metinler.

  Bölüm 3: Math- No Calculator Test / Section 4: Math – Calculator Test

  SAT Matematik Sınavı, No Calculator ve Calculator olmak üzere iki bölümde verilmektedir. Bu bölümlerdeki sorular çoktan seçmeli (Multiple Choice)  ve öğrencilerin çözüp cevabı sayısal olarak kutucuklara işaretledikleri (Grid-in) sorulardır.

  Hesap makinesi kullanımına izin verilmeyen 3. Bölümde 20 soru vardır: 15 adet çoktan seçmeli soru ve 5 adet grid-in sorusu.

  Hesap makinesi kullanımına izin verilen 4. Bölümde 38 soru vardır: 30 adet çoktan seçmeli soru ve 8 adet grid-in sorusu.

   

  Calculator

  No Calculator

  Toplam

  Süresi (dakika)

  55

  25

  80

  Çoktan Seçmeli

  30

  15

  45

  Grid-in

  8

  5

  13

  Toplam Soru Sayısı

  38

  20

  58

  SAT Matematik Bölümü İçerik Dağılımı

  Temel Cebir
  (19 Soru)

  Denklemlerin ve denklem sistemlerinin analizi ve çözümü; nicelikler ve problem çözümleri arasındaki ilişkileri temsil etmek için ifadeler, denklemler ve eşitsizlikler yaratma; formülleri yeniden düzenleme ve yorumlama

  Problem Çözme ve Veri Analizi
  (17 Soru)

  Katsayılar, oranlar, yüzdeler ve birimler kullanarak ilişkilerin oluşturulması ve analizi; grafiksel olarak gösterilen ilişkilerin tanımlanması; nitel ve nicel verilerin özetlenmesi.

  İleri Matematiğe Geçiş
  (16 Soru)

  İfadeleri yapılarını kullanmak suretiyle yeniden yazma; ikinci dereceden ve yüksek dereceli denklemlerin oluşturulması, analiz edilmesi ve çözülmesi; problemlerin çözülmesi için polinomların bilinçli olarak değiştirilmesi

  Matematikle İlgili Ek Konular
  (6 Soru)

  Alan ve hacim hesaplanması; teoremleri kullanarak çizgilerin, açıların, üçgenlerin ve dairelerin incelenmesi ve trigonometrik fonksiyonlarla çalışma yapılması.

  Çoktan Seçmeli Sorular:

  SAT sınavının matematik bölümünde, 58 sorunun 45'i çoktan seçmeli sorudur.

  Grid-in soruları:

  SAT sınavının matematik bölümünde bulunan 58 sorunun 13'ü öğrencinin cevabı sayısal olarak kutucuklara işaretledikleri Grid-in sorularından oluşmaktadır. Cevabın bulunması sonrasında bilgisayar tarafından okunabilmesi için özel bir kutucuğa girilmesi gerekmektedir.

  Essay Bölümü – İsteğe Bağlı

  Essay Bölümünde, geniş bir kitleye yönelik 650-750 kelimeden oluşan tartışmaya açık bir kaynak metin bulunmaktadır. Metin, sanat ve bilimin yanı sıra, sivil, kültürel ve politik yaşamdaki fikirleri, tartışmaları inceler.

  Bu bölüm için önceden bilgi sahibi olmak gerekmediğini belirtmek önemlidir. Sınava giren kişiler kompozisyon yazılması esnasında yazarın kanıt kullanımı, muhakemesi, stili ve ikna yöntemi gibi unsurları analiz edebilir.

  Sınava katılan kişilerden sunulan argümana katılıp katılmadıklarını yazmak yerine, yazarın argümanı ne şekilde gerçekleştirdiğini analiz ettikleri bir kompozisyon yazmaları istenir.

  SAT Essay bölümünün süresi 50 dakikadır ve bu bölüme ilişkin puanlama üç kategoriye ayrılmıştır: Okuma, Analiz ve Yazma. Bu unsurların her biri, puanlamayı yapacak iki kişi tarafından 1'den 4'e kadar bir ölçek üzerinden puanlandırılacak olup, her kategori için 2'den 8'e kadar toplam puan alınacaktır.

  Essay Türkiye'deki üniversitelere başvuracak öğrenciler için zorunlu tutulmamaktadır, bu sebeple öğrencilerin SAT sınavına giriş için başvuru yaparken bu bölümü seçmelerine gerek yoktur. ABD'deki üniversitelere başvurmak isteyen öğrenciler için, Essay bölümü zorunlu olup, bu durum çoğu üniversite için geçerlidir.

   

 • SAT
  PUANLAMASI

  SAT puanı toplam puan olarak açıklanır, ancak bölüm puanları, test puanları, çapraz test puanları ve alt puanlar gibi detaylı hesaplamaları vardır. SAT sınavında soruları doğru cevaplayarak puan kazanırsınız. Yanlış cevaplar için puan kırılmaz. Toplam puan 400 ila 1600 arasında değişmektedir. Bu puan İngilizce Okuma, İngilizce Dil Bilgisi ve Matematik bölümlerindeki puanların toplamıdır. İngilizce ve Matematik bölüm puanları her bir bölüm için 200 ila 800 arasında puanlarla değerlendirilir. İngilizce bölümü puanı, Okuma ve Dil Bilgisi bölümlerinin eşit ölçüm alınarak değerlendirilmesinden elde edilir. Matematik bölümü puanı ise hesap makineli ve hesap makinesiz bölümlerinde cevaplanan toplam soru sayısı ölçüm alınarak değerlendirilir.

  Test puanları, cevaplanması gereken Okuma, Dil Bilgisi ve Matematik bölümlerinin her biri için 10 ila 40 arasında bir ölçek üzerinden değerlendirilir.

  Çapraz test puanları İngilizce ve Matematik bölümlerindeki seçili sorulardan elde edilir. Bu sorular kişinin analiz yeteneğini ölçen sorulardır ve 10 ila 40 arasında bir ölçek üzerinden değerlendirilir.

  Alt puanlar 1 ila 15 arasında bir ölçek üzerinden değerlendirilir. Dil Bilgisi ve Matematik kapsamındaki belirli alanlardaki becerileriniz daha ayrıntılı puanlanır. Dil Bilgisi bölümünde fikirlerin ifadesi ve Standart İngilizce eğilimleri ile ilgili sorulardan iki alt puan, Matematik bölümünde Temel Cebir, Problem Çözme ve Veri analizi, İleri Matematiğe Giriş ile ilgili sorulardan   üç alt puan , son olarak da Dilbilgisi ve Okuma bölümlerinden Kanıta dayalı okuma ve yazma ve kelimelerin bağlam içinde kullanımı ile ilgili sorulardan iki alt puan kazanabilirsiniz. 

 • NEDEN
  PUZA SAT?

  SAT Hazırlık Programımız

  SAT her standart sınavda olduğu gibi, soru tipleri önceden öngörülebilir bir sınavdır. Sınavın yapısına ne kadar hâkim olursanız, her soru türüne bir o kadar güvenle yaklaşırsınız, böylece alacağınız puanı en üst düzeye taşırsınız. SAT sınavına hazırlanan birçok öğrenci bu hazırlığı İngilizce ve Matematik derslerine hazırlık olarak düşünerek yanlış bir hazırlık sürecinden geçmekte ve potansiyelleri doğrultusunda yeterli puanlara ulaşamamaktadır.

  SAT hazırlık sürecinizde doğru kaynakları kullanmak çok önemlidir. SAT sınavında soru tiplerini çok iyi tanımalı ve her bir soruyu analiz edebilecek derecede konuyu derinlemesine öğrenebilmelisiniz. Her bölümde uygulamanız gereken teknikleri öğrenmeli ve bunları uygulayabilmelisiniz. Konuları derinlemesine analiz edebileceğiniz ve bu teknikleri öğrenebileceğiniz kaynaklar bulmanız gerçekten zordur. Yayınlar genellikle rehber niteliğinde ve sınavı yüzeysel olarak tanıtmayı amaçlamaktadırlar. Eğitim süreci boyunca profesyonel ekibimiz tarafından hazırlanmış olan akıllı tahta materyalleri, her ders saati sonrası yapılan quiz testleri, her ders sonunda verilen ödev testleri, haftalık konu analizi sınavları, konular bittiğinde eksikleri belirlemek için her gün uygulanan hata bulma sınavları ve sonrasında her gün uyguladığımız deneme sınavları ile sınırsız soru çözme imkanından faydalanırsınız.

  SAT’ de yüksek puanlara ulaşmak için sınav sırasında uygulayacağınız yöntemler de çok önemlidir. Sınavda zamanın doğru kullanılması, dikkatsizliğin sıfıra indirilmesi, sınav kaygınızın kontrol edilebilir bir düzeyde olması, sınavda göstereceğiniz başarıda en önemli etkenlerdir. Yıl boyunca yaptığımız seminerlerle, danışmanlarımız öğrencilere turlama tekniğinin ve sıfırlama tekniğinin tüm inceliklerini açıklarlar ve uyguladığımız sınavlarda bu tekniklerin öğrenilip öğrenilmediğini kontrol ederler. Bunun dışında düzenlediğimiz motivasyon ve sınav kaygısı kontrolü seminerleri ile sınava doğru bir psikoloji ile girebilmelerini sağlarlar.

  Siz de SAT ‘ye profesyonel yöntemlerle hazırlanmak ve başarınızı garanti altına almak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  Beginner

  Elementary

  Pre-Intermediate

  Intermediate

  Upper-Intermediate

  Pre-Advanced

  Advanced

  Upper-Advanced

  Proficiency

  General English

  SAT

  SAT hazırlık programına katılmadan önce yeterli İngilizce seviyesine sahip olmanız çok önemlidir. Hazırlık için kurumumuza başvuran öğrencilere seviye tespit sınavı uygulanır ve hazırlık sürecine başlamaya uygun olmayan öğrenciler gerekli seviyeye ulaşıncaya kadar yoğun bir İngilizce hazırlık programına katılırlar. Matematik işlem yeteneği zayıf olan öğrencilere ise Pre-Math programı uygulanır. Yüksek bir puana ulaşabilmeniz için temelinizin kuvvetli olması çok önemlidir.

  • Her seviye üç haftadan oluşmaktadır.
  • Programın ilk gününde öğrenciler İngilizce ve Matematik seviye tespit sınavına girerler.
  • Seviye 9 veya üzeri puan alan öğrenciler doğrudan SAT hazırlık programına başlayabilirler.
  • İngilizce seviyesi bu seviyenin altında olan öğrenciler, gerekli seviyeye ulaşıncaya kadar yoğun İngilizce Hazırlık programına katılırlar.
  • Yapılan işlem yeteneği testinde başarısız olan öğrenciler ise matematik temellerini kuvvetlendirmek amacı ile Pre-Math programına katılırlar.
  • SAT öncesi ve Yoğunlaştırılmış SAT öncesi programlar kayıtlı SAT öğrencileri için ücretsizdir.

  Programın İçeriği

  • SAT kursu boyunca, öğrencilerimize tüm personelimizin sadece İngilizce iletişim kurduğu ayrı bir binada eğitim verilir.
  • Program boyunca öğrencilere Kanıta Dayalı Okuma, Kritik Düşünme, Dil Bilgisi, SAT Kelime Dağarcığı, Amerikan Kültürü ve Matematik dersleri verilir. SAT sınavının Kompozisyon yazma bölümüne girmek isteyen öğrencilere Kompozisyon yazma dersleri ayrıca verilir.
  • Seviye tespit sınavı: Öğrenciler Puza Akademiye kaydolduklarında, İngilizce ve Matematik seviyelerinin belirlenmesi için bir Seviye Tespit Sınavına girerler. Sınav sonrasında öğrenciler seviyelerine uygun sınıflarda eğitime başlarlar.
  • Sınıf çalışması: SAT hazırlıkta her ders iki ders saati olarak işlenir. Birinci saatte öğretmen akıllı tahtalarımızda konunun tüm detaylarını anlatarak, konu ile ilgili çıkabilecek tüm soru tiplerinin örneklerini çözer, ikinci ders saatinde öğrencilere birinci ders saatindeki bilgileri anlayıp anlamadıklarını ölçmek amacı ile quizler uygulanır. Öğretmen bu aşamada da aktiftir. Soruların çözümü sırasında öğrencilerin tam olarak anlayamadığı noktaları belirleyerek, bu noktaları anlamasını sağlarlar. Öğrencilere her gün her ders ile ilgili ödev testleri verilir. Öğrenciler ödevlerini gün boyunca kütüphanelerimizde öğretmenlerinin gözetiminde tamamlarlar.
  • Haftalık Sınavlar: Öğrencilerin hafta boyunca işledikleri Yazma ve Dil Kullanımı, Kelime Dağarcığı, Eleştirel Okuma ve Matematik konularında yapılan haftalık sınavlarla izlenir. Bu sınavlar analiz edilerek, öğrencilerin varsa eksik oldukları noktalar tespit edilir. Bu eksiklerin giderilmesi amacı ile ek ders programları yapılır.
  • Aylık Sınavlar: Öğrencilerin geçmiş haftalarda öğrendikleri konuları unutmamaları ve önceki konularla ilgili pratiklerini devam ettirebilmeleri amacı ile Aylık sınavlar düzenlenir. Bu sınavlar, öğrencilerin işledikleri konuya kadar olan konuları kapsar. Bu sınavlar analiz edilerek, öğrencilerin varsa eksik oldukları noktalar tespit edilir ve bu eksiklerin giderilmesi amacı ile ek ders programları yapılır.
  • Eksik Belirleme Testleri: Konuların tümü işlendikten sonra, tüm konular 6 hafta boyunca hata bulma testleri ile gözden geçirilir ve bu süre boyunca öğrencilerin tüm eksikleri belirlenerek kapatılır.
  • Uygulama Testleri ve Workshoplar: Uygulama testleri ve workshoplar öğrencilerin zayıf alanlarına odaklanmalarına ve puanlarını yükseltmelerine yardımcı olur. Bu çalışmalarda belirlenen spesifik problemlerle ilgili olarak  gerek küçük gruplar kurularak, gerekse birebir derslerle workshoplar yapılır.
  • Deneme Sınavları: Hazırlığın son döneminde, öğrenciler konu eksiklerini kapatmış bir şekilde her gün uygulanan Deneme Sınavları’na girerler. Puza Akademi ekibinin sınava tamamen paralel hazırladığı deneme sınavlarının yanı sıra geçmiş yıllarda yapılan SAT sınavlarını da test etme fırsatı bulurlar. Bu sınavlardan önce seminerlerde öğrendikleri sınav tekniklerini uygulayıp uygulayamadıkları, spesifik problemler yaşayıp yaşamadıkları ölçülür. Bu problemler her sınav sonrası kapatılarak, gerçek sınav öncesinde öğrencilerin en yüksek potansiyellerine ulaşmaları sağlanır.
  • Puza  Yayınları tarafından hazırlanan çalışma materyallerine ek olarak, sınavda gelebilecek her türlü soru tipi hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması için tüm çağdaş ve uluslararası yayınlar öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.
  • Uyguladığımız tüm sınavların çözümlerine yönelik videolar öğrencilerin izleyebilmesi için Puza Mobil Uygulamasında paylaşılmaktadır.
  • Öğrencilerimiz ve velilerimiz Puza Aplikasyonlarımızdan devamsızlık, ödev, sınav, üniversite başvuru durumlarını anlık olarak görüntüleyebilirler.

İLGİLİ