YÖS:
SIKÇA SORULAN
SORULAR

YÖS hakkında temel sorularınızın cevaplarını bu kılavuzda bulabilirsiniz.

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Nedir?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS), Türkiye’de üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin katılabilecekleri ve bu sınav sonuçlarını üniversite başvurularında kullanabilecekleri sınavdır.

YÖS ne zamandan beri yapılmaktadır?

YÖS ( Yabancı Öğrenci Sınavları ) 1981 yılından bugüne kadar yapılmaya devam etmektedir. Türkiye’de 2010 yılından önce ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ) tarafından yapılmaktaydı. 2010 yılından itibaren Yabancı Öğrenci Sınavlarının düzenlenmesi ve uygulanması üniversitelerin kendi bünyelerine bırakılmıştır.

YÖS’e kimler girebilir ?

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarından yararlanacak olan öğrenciler ;

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığ ından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlı ğı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

4) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğreni- mini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005- 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

YÖS’ün uygulanmasından, başvuruların gerçekleşmesinden ve sonuçların açıklanmasından hangi kurum sorumludur?

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlar ı) Türkiye’deki üniversiteler tarafından uygulanan sınavlardır. Merkezi bir sınav olmadığından başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanmasından sınavı yapan üniversite sorumludur.

YÖS ne zaman ve nerede yapılır?

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları) üniversiteler tarafından belirlenen tarihlerde üniversitelerin belirlediği sınav merkezlerinde yapılır. Sınavlar genel olarak her yıl Nisan ayından itibaren başlar Haziran ayına kadar devam eder.

YÖS e girmek için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

YÖS’e başvurmak, sınava girmek ve üniversitelere kayıt yaptırmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

YÖS’e kaç kere girilebilir, herhangi bir sınırlama var mıdır?

Her üniversitefarklı bir YÖS düzenlendiğinden dolayı YÖS ’e birden fazla başvuruda bulunmak ve sınava girebilmek için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca YÖS’e birden fazla girmiş olmak adayın puanında da herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

YÖS ile Türkiye’deki üniversitelerde lisans ve ön lisans eğitimi dışında bir eğitim alınabilir mi?

YÖS sadece lisans ve ön lisans eğitimi için yapılan bir sınavdır.

YÖS başvuruları nasıl yapılır?

YÖS başvuruları üniversitenin açıkladığı internet adreslerinden online olarak yapılır.

YÖS başvuruları ne zaman başlar/biter?

YÖS başvuruları genellikle Ocak ve Mart ayları içerisinde gerçekleşmektedir.

YÖS sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖS sonuçları genellikle Haziran ayı içerisinde üniversiteler tarafından açıklanır.

Yabancı öğrenci kontenjanları nasıl belirlenir ve nereden öğrenilir?

YÖK (Yüksek Öğrenim Kurulu)’ün  http://www.yok.gov.tr web adresinde duyurulur.

YÖS’ün içeriği nasıldır?

Temel Öğrenme Becerileri Testlerinden oluşmaktadır. Soru dağılımı sınavı düzenleyen üniversitelere göre değişiklik göstermektedir. Bu soru dağılımı genellikle IQ, matematik ve geometriden oluşmaktadır.

YÖS ile bir üniversitede bölüm kazandığım takdirde Türkçe sınavı gerekir mi?

Üniversitelerin bölümleri için belirlediği Türkçe seviyesine sahip olduğunuzu belgelemeniz gerekmektedir. Bunun için üniversitelerin düzenleyecekleri Türkçe Seviye Sınavına katılımınız gerekmektedir. Gerekli şartları sağlarsanız bölümde öğrenime devam edebilirsiniz. Eğer sınavdan gerekli puanı alamazsanız Türkçe Hazırlık okumanız gerekecektir.

YÖS ile Türkçe Testi aynı test gününde mi yapılır?

Türkçe Testleri, genellikle adayın üniversiteye kabulünden sonra yapılsa da bazı üniversiteler YÖS’ü uyguladığı gün içerisinde Türkçe Testi’ni de uygulamaktadır.

YÖS başvuruları ve üniversitelere tercihlerde gerekli olan belgeler nelerdir?

 • DİPLOMA (Adayın lise diplomasının Türkçe’ye veya İngilizce’ye çevrilmiş onaylı kopyası)
 • TRANSKRİPT / NOT DÖKÜMÜ (Adayın lisede aldığı derslerin dökümünü gösteren transkript belgesinin Türkçe’ye veya İngilizce’ye çevrilmiş onaylı kopyası)
 • PASAPORT / KİMLİK (Adayın pasaportunun veya kimlik belgesinin belgesinin Türkçe’ye veya İngilizce’ye çevrilmiş onaylı kopyası) vb

Onaylı belge: Türkiye’de herhangi bir belgenin aslı ile aynı olup olmadığına dair karar verme ve imza yetkisine sahip olan kurumlar noterlerdir. Bir belge ancak noter onayı var ise aslına uygundur olarak kabul görür. Eğer Türkiye dışında iseniz, Türkiye Büyükelçilikleri ya da konsoloslukları da bu işlemi gerçekleştirebilirler.

Üniversiteler yabancı öğrenci başvurularında nelere dikkat ederler?

Her üniversitenin başvuru kabul koşulları birbirinden farklı olmakla beraber, birçoğunun başvurularda dikkate aldığı bazı ortak değerlendirme kriterleri de vardır.

Öncelikli ve ilk koşul adayın sınav sonucudur. Herhangi bir üniversiteye başvurabilmek için adayın genellikle 40 puan barajını geçmesi ve eğer ilgili üniversitenin başvuru koşulları arasında yer alıyor ise başvuru taban puanını da geçmiş olması gerekir.

Adayların başvurularını değerlendirme koşullarından olan diğer bir önemli koşul ise tüm ilgili üniversitede uygulanan ülke kontenjanı uygulamasıdır.

Ülke kontenjanı uygulaması: Üniversitelerde, bir fakülte veya yüksekokula kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının % 20’sini geçemez.  Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaksızın başvurular ile ilgili olarak üniversite tarafından işlem yapılabilir.

Ülke kontenjanı uygulaması dışında, üniversitelerin kendi aralarında farklılık göstermekle beraber dikkate aldıkları durumlar aşağıda sıralanmıştır;

a. Adayın tercih sıralaması

b. Adayın yaşı

c. Adayın lise öğrenimi sürecindeki not ortalaması veya derslere göre not dağılımları

YÖS Yurt dışında da geçerli midir?

YÖS, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin yararlanabileceği bir sınavdır. Yurt dışında YÖS puan sonucu ile bir üniversiteye kabul olmak mümkün değildir.

Türkiye’de üniversitelere başvurabilmek için YÖS dışında herhangi bir alternatif var mıdır?

Türkiye ’de lisans ve ön lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklular YÖS harici kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan kimi sınav sonuçları ya da diploma puanı ile Türkiye’deki üniversitelere başvurabilmektedirler.

YÖS dışında, üniversitelere başvurular sırasında kullanılan diğer sınavlar ya da diplomalar üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermekle beraber genel olarak kabul görenlerin bir bölümü aşağıda sıralanmıştır;

 • SAT (Scholastic Aptitude Test)
 • ACT (American College Testing)
 • GCE-A-Level (General Certificate Education)
 • Uluslararası Bakalorya (IB-International Baccalaureate)
 • Suriye Bakaloryası (Al-Shahada-Al-Thanawiyya)
 • Lübnan Bakalorya Sınavları (Baccalauréat Libanais)
 • Fransız Bakaloryası
 • ABITUR – Almanya
 • Tawjihi – Ürdün ve Filistin
 • Gaokao – Çin
 • Senegal Bakaloryası
 • Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi – İran