ACT

 Siz de ACT ‘ye Puza Academy’de tam öğrenme metodu ile hazırlanarak , başarınızı garanti altına alabilirsiniz.

ACT, çoğu yüksekokul ve üniversitenin öğrenci kabul etme kararını verirken kullandıkları bir giriş sınavıdır. ACT, öğrencinin beş temel alandaki becerilerini ölçen, çoktan seçmeli ve cevapların kurşun kalemle cevap anahtarı üzerine işaretlendiği bir sınavdır. Bu alanlar: English, Math, Reading, Science ve Writing (isteğe bağlı) olarak sıralanabilir.

 • ACT NEDEN ÖNEMLİDİR?

  Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu üniversite başvuru sürecinde SAT veya ACT sınavlarından alınan puanların kendilerine sunulmasını şart koşmaktadır. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversiteye başvurmak isteyen herhangi bir öğrencinin SAT veya ACT sınavlarından birine girmesi gerekmektedir.

  Üniversite kabul sürecinde istenen lise not ortalamanız (GPA), lisede aldığınız dersler, öğretmenler veya rehber danışmanlar tarafından yazılan tavsiye mektupları, ders dışı faaliyetler (sosyal ve kültürel) , giriş mülakatları ve tarafınızca kaleme alınan niyet mektubunuzla birlikte ACT puanlarınız da incelenecek ve kabul aşamasında gerekli olacaktır.

  ACT, sınava giren tüm adayların karşılaştırılması için üniversitelere ortak veri noktası sağlar. Dolayısıyla, ACT' de ne kadar yüksek puan alırsanız, o kadar fazla üniversiteye kabul edilme ve burs alma imkânlarına sahip olursunuz.

 • ACT SINAVININ
  FORMATI NEDİR?

  ACT, English, Reading, Math ve Science olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Beşinci bölüm olan Writing ise isteğe bağlıdır. Toplam sınav süresi Writing hariç 2 saat 55 dakika ve Writing ile birlikte 3 saat 35 dakikadır. Her bölümün ayrıntıları aşağıdaki gibidir:   

  Bölüm

  Soru sayısı ve verilen zaman

  İçerik/Kapsadığı Beceriler

  Soru Tipi

  English

  75 soru

  45 dk.

  Dil bilgisi ve dil bilgisi kullanımı,

  Noktalama işaretleri,

  cümle yapısı,

  çözüm stratejileri,

  cümle kuruluşu ve 

  yazım stili

  dört seçenekli,

  çoktan seçmeli sorular

  Math

  60 soru

  60 dk.

  cebire hazırlık,

  temel cebir,

  orta seviye cebir,

  koordinat geometrisi,

  düzlem geometrisi ve trigonometri

  Beş seçenekli,

  çoktan seçmeli sorular

  Reading

  40 soru

  35 dk.

  Okuma,

  doğrudan ne yazıldığını 

  veya neyin ima edildiğini anlama

  dört  seçenekli,

  çoktan seçmeli,

  yönlendirme ve akıl yürütme soruları,

  Science

  40 soru

  35 dk.

  yorumlama,

  analiz,

  değerlendirme,

  akıl yürütme ve

  problem çözme

  dört seçenekli,

   

  çoktan seçmeli,

   

  araştırma özetleri ve çelişkili bakış açısı

  soruları

  Writing (isteğe bağlı)

  1 adet kompozisyon

  40 dk.

  yazma becerileri

  İsteğe bağlı kompozisyon yazma

 • NE ZAMAN
  GİRMELİSİNİZ?

  Çoğu lise öğrencisi ACT veya SAT sınavına ya da her iki sınava 11.sınıfın ilkbahar döneminde (mezun olmadan 1 yıl önce) veya 12.sınıfın sonbahar döneminde girerler. Herhangi bir üniversiteye başvurmadan önce puanınızı yükseltmeniz gerektiği takdirde sınava tekrar girmeniz gerekmektedir. Yaklaşan tüm ACT sınav tarihlerini bu sayfanın üst kısmında bulabilirsiniz.

 • NASIL
  PUANLANIR?

  ACT, English, Reading, Math ve Science olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Her bölüme 1 ila 36 arasında ölçeklendirilmiş bir puan verilir. Bu bölüm puanları yine 1 ila 36 arasında değişiklik gösteren bileşik puanınızın ortalamasını oluşturur.

  Peki bu ölçeklenmiş puanlar nereden gelir? 1'den 36'ya kadar ölçeklendirilmiş puanlar, bölümlerin her birine ait ham puanlarınızdan dönüştürülür. Ham puanınız ise her bölümde doğru cevapladığınız toplam soru sayısıdır. ACT’ de yanlış cevaplanan sorular doğru cevaplanan soruları negatif yönde etkilememektedir.

ACT İLE SAT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

SAT ve ACT arasındaki en temel fark, birinin  hızlı kavrama yeteneğini ölçen diğerinin ise öğrenilen bilgilerin başarıya dönüşümünü ölçen sınavlar olmalarıdır. SAT, özellikle öğrencilerin çabuk kavrama yeteneklerini sınayan bir test olarak tasarlanmıştır. SAT soruları, öğrencinin mantık yürütme, yeni bilgi edinme ve üniversitelere özgü akademik bir ortamda uzun vadeli performans gösterme kapasitelerini sergileyecek şekilde düzenlenmiştir. SAT, lisede öğrenilen bilgilerin ne kadarının akılda kaldığının bir ölçümlemesi değildir. Öte yandan ACT ise bir başarı ölçme testi olarak kabul edilmektedir. ACT özellikle öğrencinin lise yıllarında neler öğrendiği ve bu bilgilerin ne kadarının akılda kaldığı konusuna odaklanır. ACT alanları temel matematik ve kelime dağarcığı bilgisinin çok ötesindedir. ACT sınavına girecek olan öğrenciler, lise derslerine ilişkin bilgileri birikimli bir şekilde test eden bir sınava girmeye hazırlıklı olmalıdır.

Oldukça soyut olan ve varsayımlara dayanan SAT soruları, öğrencilere bir sorun hakkında nasıl mantık yürüteceklerini ve karmaşık bir soruya çözüm bulmak için becerilerini nasıl kullanacaklarını sorarak öğrencilerin olumlu sonuçlar elde etmek için becerilerini kullanma kapasitelerini değerlendirmeye çalışır. ACT soruları ise bu şekilde yapılandırılmamıştır. Aksine, ACT soruları doğrudandır. Öğrencilere öğrendikleri belirli kavramlar hakkında sorular yöneltilir ve öğrencilerden ya öğrendikleri bilgileri tanımlamaları ya da bunları uygulamaları istenir. Bu soruları başarılı bir şekilde cevaplayanlar cevapladıkları doğru sorular için puan kazanırken,  yanlış cevaplanan soruların ise doğru cevaplar üzerinde negatif etkisi yoktur.

Aynı amaç doğrultusunda kullanılmalarına rağmen, SAT ve ACT hangi konuların ele alınacağı, puanların nasıl hesaplandığı ve soruların nasıl sorulduğuna dair kilit farklılıklar gösterir. SAT ve ACT arasındaki fark çabuk kavrama yeteneğini başarıyla kıyaslanmasıyla ilgili olup, bu da her test sonucunun testi alan her öğrenciye göre farklı sonuçlar doğurabileceği anlamına gelir.

İLGİLİ