AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ

Tanım

Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere aile ekonomisi ve beslenme ile ilgili eğitim verecek öğretmenleri yetiştirir.

Görevler

Aile Ekonomisi ve Beslenme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni, bu program çerçevesinde;

- Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurur,

- Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilere yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlemler alır,

- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

- Öğretmenler Kurulu toplantısına katılır,

- Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup değerlendirir,

- Sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını izler,

- Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve velilere sunar.

- Gıdaların işlenmesi, saklanması ile ilgili gelişmeleri ve piyasaya sürülen yeni ürünleri takip eder,

- Tüketicilerin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevi yapar,

- Ev araçlarının, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılması hakkında önerilerde bulunur,

- Ailede kaynakları kullanma ve bütçe yapma bilgisi verir,

- Bireyin fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine yardım ederek ev, aile ve çalışma yaşamını dengeler

- Birey ve ailelerinin refahını destekleyecek bilgi ve becerileri öğreterek yaşam standartlarını yükseltir,

- Aile bireylerinin kaynaklarını(zaman, para, araç-gereç,enerji vb) ekonomik şekilde kullanarak üretime katkıda bulunmalarını sağlar,

- Özellikle kadının bireysel gelişimini destekleyerek toplumdaki rolünü geliştirir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

- Sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili,

- İnceleme ve araştırmaya meraklı,

- Ayrıntılara dikkat eden,

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

- Ekip çalışmasına yatkın,

- Düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde aktarabilen,

- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,

- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşullar

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni, sınıfta ve atölyede çalışır. Genelde derslerini ayakta yürütür. Çalışma ortamı hijyenik ve hareketlidir. Yakıcı maddeler ve kesici aletlerle çalışıldığından dikkatsizlik durumunda tehlikeyle karşılaşılabilinir. İşin durumuna göre tam ve yarım gün çalışırlar, okullarda belli günlerde nöbet tutarlar. Çalışırken öğretmenler, veliler, okul idarecileri ve öğrencilerle iletişimde bulunurlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

-Mezunlar Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği; ilköğretim okullarına İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) öğretmeni, Kız Meslek Liselerine ise Besin/Gıda Teknolojisi öğretmeni veya Ev Yönetimi ve Beslenme öğretmeni olarak atanırlar.

-Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler.

-Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler.

-Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

-Bu bölümde alınan eğitim dersleri: Genel Kimya, Genel Biyoloji, Genel Psikoloji, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, İstatistik,

-Bu bölümde alınan branş dersleri; Meslek Teknolojisi, Temel Beslenme İlkeleri, Pişirme Tekniklerine Giriş, Ev ve Mutfak Araçları, Besin Kimyası, Ev Yönetimi, Besin hazırlama ve Pişirme Teknikleri, Genel Mikrobiyoloji, Özel Durumlarda Beslenme, Aile Ekonomisi ve Tüketici Eğitimi, İş Teknik Eğitimi, Ev Planlama ve Dekorasyon, Deneysel Yiyecek Hazırlama, Kurum ve Ticari Mutfak, Gıda Analizi ve Kontrolü, Dünya Mutfak Kültürleri, Kat Hizmetleri, Servis Teknikleri, Besin Hijyeni ve Kalite, Türk Mutfağı, Besin İşleme ve Saklama, Toplum Sağlığı ve İlkyardım, Ana ve Çocuk Beslenmesi, Ailede Etkileşim, Hastalıklarda Beslenme ve Diyet,

-Bu bölümde alınan Pedagojik Formasyon Dersleri; Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Sınıf Yönetimi, Yazılı-Sözlü Anlatım Teknikleri, Okul Deneyimi, Rehberlik, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. -Ayrıca fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.

Meslekte İlerleme

-Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik personel olarak uzman, doktor, yardımcı doçent, doçent, profesör unvanları alınabilir.

-MEB'ce yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı olunması durumunda müfettiş olarak çalışabilirler.

-Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınava girerek başarı gösterenler Uzman Öğretmen veya Baş öğretmen olabilirler.

-Milli Eğitim Bakanlığında meslekte uzmanlaşma ve yükselmeyi sağlayan, tecrübe ek bilgi ve beceri kazandıran seminerler ve hizmet-içi eğitim faaliyetleri bulunmaktadır.

MESLEKLER

 - 
 • AKTÜERYA (AKTÜERYA BİLİMLERİ)

  Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve nüfus hareketleri konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan, tablolar hazırlayan ve raporlar oluşturarak kesin hesapları onaylayacak kişileri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • ANTROPOLOJİ

  Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla farklılıklarını araştıracak kişileri yetiştirir. > Okumak için Tıklayın
 • ARKEOLOJİ

  İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyacak kişileri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • ASTRONOMİ VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

  Evrende bulunan güneş sistemi, galaksiler, yıldız kümeleri, saman yolu gibi kütlelerin oluşumunu, hareketlerini, fiziksel durumunu, kimyasal bileşimini, diğer maddelerle ve ışınımla olan etkileşimlerini, zaman ve uzay içindeki evrimini inceleyecek mühendisleri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

  Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere beden eğitimi ile ilgili eğitim veren öğretmenleri yetiştirir. > Okumak için Tıklayın
 • BESLENME VE DİYETETİK

  İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, var olan besin kaynaklarının ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendirecek kişileri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

  Herhangi bir işi yapmak veya bir sorunu çözmek amacı ile bilgisayar donanım ve yazılımlarını tasarlayacak, gerçekleştirecek ve geliştirecek mühendisleri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ

  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim verebilecek öğretmenleri yetiştirir.> Okumak için Tıklayın
 • BİYOKİMYA

  Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapacak kişileri yetiştirir. Bu lisanstan mezun olanlara biyokimyager unvanı verilir.> Okumak için Tıklayın